Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Závod 2 -Jiříkov

V našem závodě EWM W2 , který sídlí v Jiříkově u hranic s Německem, se nachází vedení společnosti v ČR, dále dvě hlavní výrobní haly a jedna skladovací hala.

Výrobní haly jsou rozděleny na různá oddělení. Postupem času oddělení vznikala a v současnosti se zde nachází 4 výrobní oddělení a několik montážních oddělení.

Mezi výrobní oddělení řadíme oddělení kabelových svazků, oddělení transformátorů, dále zátěžové kabely a oddělení modulů. Tato oddělení jsou hlavními dodavateli pro montážní oddělení, kde jsou z jednotlivých komponentů vyráběny svařovací přístroje.

Na všech odděleních se produkty sestavují dle montážních návodů. Celý tento proces je vždy završen elektrickou zkouškou, která se provádí na zkušebně.

Mezi jednotlivými procesy probíhají elektrické, či pohledové zkoušky, abychom zajistili zákazníkovi 100 % kvalitu, kterou naše firma EWM garantuje. Výsledné produkty po úspěšném zvládnutí elektrické zkoušky musí rovněž projít výstupní kontrolou kvality.

Poté jsou vždy naše produkty řádně zabaleny a poslány zákazníkům.

Kromě výrobních oddělení najdete v závodě 2 rovněž oddělení přípravy výroby, sklad, expedici, oddělení logistiky, nákupu, prodeje, personální a účetní oddělení a samozřejmě i vedení společnosti.

2022

Login